Vuoden vaihtuminen uudeksi aiheuttaa meissä menneen vuoden tarkastelua sekä myös suunnitelmia tulevalle vuodelle, joita kutsumme uuden vuoden lupauksiksi. Vuoden vaihde tuntuu luontevalta pisteeltä aloittaa jotakin uutta tai lopettaa jotakin vanhaa.

Mennyttä katsellessamme esiin nousevat helposti vain suuret, arjen normaalista elämästä poikkeavat tapahtumat ja ne jäävät usein määrittelemään meidän muistiimme kulunutta vuotta. Sen sijaan normaalit, arkeen kuuluvat tapahtumat unohtuvat helposti ja alamme pitää niitä itsestään selvyyksinä, vaikka juuri niissä ilmenee selvimmin Jumalan rakkaus ja huolenpito ihmistä kohtaan.

Raamattu opettaa selvästi, ettei meissä ihmisinä ole pelastavaa uskoa edes sinapinsiemenen vertaa vaan usko on Jumalan Pyhän Hengen vaikutusta. Pyhä henki kirkastaa Kristusta eli elävää Jumalan sanaa eli kuten Paavali totesi: ”Usko syntyy kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Eli jumalan sana luo uskoa, sana jota Pyhä henki kirkastaa ja avaa.

Raamattu puhuu paljon Jumalan ylistämisestä. Jumalan ylistämisen keskeisin osa on kiitollisuus siitä, että Jumala on juuri sellainen kuin on ja että Hänen tahtonsa saisi toteutua meidän elämässämme ja kaikkialla maan päällä siten kun se toteutuu taivaassa. Taivas onkin täydellinen juuri siitä syystä, että siellä Jumalan tahto saa toteutua täydellisesti.

Vaikka meissä ihmisinä ei ole uskoa, voimme pitää tietoisesti yllä kiitollista mieltä ja opetella iloitsemaan ja kiittämään Jumalaa kaikesta siitä hyvästä mitä hän on elämäämme antanut. Kun siis tarkastelemme mennyttä vuotta elämässämme opitaan iloitsemaan kaikesta siitä pienestä ja arkisesta, joka helposti tuntuu itsestään selvyydeltä ja siten pyrkii unohtumaan mielestämme. Juuri arjen pienet asiat ovat Jumalan rakkautta puhtaimmillaan!

Kun pidämme mielemme kiitollisena, on Jumalan ylistäminen helppoa ja ylistys on portti syvempään yhteyteen Jumalan kanssa!Siunattua alkanutta vuotta! Matti Lappalainen