Snl:16:24 ”Lempeät sanat ovat kuin valuva hunaja: makeita sielulle ja lääkettä luille.”

Monesti katselemme arvioiden,vähättelemme,heitämme kapuloita rattaisiin,puhumme pahaa,lannistamme.Nämä ovat kaikki vastakohtia ,joista haluan kirjoittaa.Näiden takana on ihmisen taipumus pahaan.Taipumusta epäuskoon,ehkä kateuteenkin.Kuitenkin meillä on vastuu toistemme hyvinvoinnista ja kasvusta.Mitä kannustaminen ja rohkaisu saa aikaan? seurakunta elämässä.Jumala kutsuu ihmisiä palvelemaan.Yleensä se alkaa pienestä,kasvaa pikkuhiljaa sitä kohti mitä Jumala tahtoo kunkin sisaren ja veljen kohdalla tehdä valtakuntansa työn hyväksi.Kun sinulla on näky jostakin tehtävästä,se näky on henkilökohtainen.Ja Jumala toivoo että olet rohkea tekemään sen mitä Jumala on sinulle puhunut etkä ajattele että jonkun muun on se tehtävä.Kannustaminen toimii niin työssä,perheessä,urheilussa jne.Rohkaisu on valtava voimavara ja uskon teko. Rohkaisija näkee uskon ja hengen silmin sen pääoman minkä Jumala on sisareen ja veljeen asettanut ja rohkaissee tätä uskosta käsin.Hän ruokkii pientä alkua ja uskoa omalta osaltaan.Se on valtava Jumalallinen teko.Rakkaat!jättäkäämme pois kaikki lannistaminen ja epäuskoinen suhtautuminen toisiimme,puhumattakaan kateudesta tai oman asemamme nostamisesta.Raamattu kehottaa meitä rohkaisemaan ja erityisesti niitä joilla on rohkaisun armolahja.Tämä lahja on läheistä sukua uskon lahjalle,koska se näkee asiat uskosta käsin. Pyhän Hengen vaikuttama kehoitus rohkaista toista on sellaista,jossa saat välittää Jumalalta uskon ja toivon sanoja ihmisille.Se on Jumalan tekoja sinun kauttasi.Rohkaise koko sydämestäsi.Mitä on rohkaisu? se on sanoja,sinä onnistuit,se on positiivinen katse, sillä katse kertoo paljon.Kiitoskin on joskus paikallaan.Luottaminen siihen että homma hoituu ym.Rohkaisu ei ole käskemistä,vaatimista. Vaan se on sitä että jokainen kokisi en ole vain varalla oleva, vaan saan palvella levosta käsin.Ja silloin meidän palvelustehtävässämme alkaa näkyä ilo ja vapaus.Ole rohkea,älä anna minkään lannistaa Jumalan tekoja elämässäsi.Jos koet ylenkatsetta niin siunaa ja anna anteeksi.Sellaiset suhtautumiset eivät ole uskoa vaan epäuskoa eivätkä ne voi määrittää sitä mitä sinun elämästäsi ja palvelutehtävästäsi tulee. Jumala voi tehdä sinun kauttasi enemmän kuin osaat ajatellakkaan ja se tapahtuu yhteiseksi hyödyksi eikä koroita ihmistä vaan Kristusta.Uskon ilmapiirissä tapahtuu suuria. 1Tim 1:5 ”Käskymme päämäärä on rakkaus,joka tulee puhtaasta sydämestä,hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta”

Elämän onni on varmuus että sinua rakastetaan sinun itsesi takia.Jeesus rakastaa sinua just semmosena kun sinä olet ja hänen rakkautensa on täydellistä.

Fil:2:1-5 Jos siis jotakin kehotusta Kristuksessa,jos jotakin rakkauden lohdutusta ja Hengen yhteyttä,jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta,tehkää minun iloni täydelliseksi,niin että olette samaa mieltä,että teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimieliset.Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi,vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne.Älkää katsoko vain omaa parastanne vaan myös toisten.Olkoon teillä se mieli,joka myös Kristuksella oli.

Teitä kaikkia siunaten ja kaikkea hyvää toivoen: Hannu Surakka