"Pitäkää varanne, ettei päihtymys ja juopottelu eivätkä maalliset murheet raskauta teidän sydäntänne, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niin kuin ansa. Se päivä näet saavuttaa kaikki, jotka maan kamaralla asuvat. Valvokaa siis kaiken aikaa ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paeta kaikkea sitä, mikä on tapahtuva, ja seisoa Ihmisen Pojan edessä." Luukas 21:34-36.


Tulee hetki, jolloin ihmiset riisutaan kaikesta maallisesta ja joudumme seisomaan Kaikkivaltiaan edessä. Tulee hetki, jolloin teemme tilin tekemisistämme ja tekemättä jättämisistämme. Millään maallisella vaivannäöllä ei enää ole merkitystä. Ei sillä, kuinka korkeassa asemassa olemme työskennelleet, eikä sillä kuinka suuri pankkitilimme saldo on eläessämme ollut tai sillä, minkälaisia saavutuksia olemme saaneet.

Yksinkertainen kysymys, "Onko sinun nimesi elämänkirjassa?", tullaan kysymään jokaiselta.

Herra antakoon Pyhän Henkensä kautta voiman kestää lujina Hänessä, jotta kerran saisimme periä Hänen valtakuntansa. Jeesus siunatkoon jokaista Kaavin seurakuntalaista niin, että lamppumme saisi täyttyä öljystä ja että olisimme hereillä Hänen saapuessa kirkkaudesta. 

Siunaavin terveisin Tuulia Voutilainen